Ultraljudsundersökning

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik används för att identifiera/bekräfta eller utesluta skada/besvär i mjukdelar och skelett för att optimera din behandling. Fördelen med ultraljud är att undersökningen kan ske under rörelse eller i en variation av vinklar.  Det innebär att besvär eller smärta som uppkommer i en specifik rörelse kan identifieras. Ultraljudet kan därför i många fall upptäcka skador som inte framkommit med hjälp av annan bilddiagnostik. Genom modern teknik som doppler kan inflammation och kärlinväxt bedömas främst i senstrukturer och leder.  Det finns inga kända kontraindikationer eller komplikationer vid muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Områden/strukturer som vanligen inte bedöms med ultraljud är ryggradens delar samt SI-leden.   

Nya kollegan Karsten Kaping börjar hos oss i maj & kliniken får därmed ökade resurser med ultraljudsdiagnostik!
Karsten Kaping är leg sjukgymnast och har flera specialistkompetenser, bland annat examen i ultraljudscanning.

Kontakt och bokning Karsten >>