IMG_0221-karsten

Ny medarbetare på kliniken

leg sjukgymnast
mt | msc phys educ
specialist omt
ultraljudscanning
idrottsmedicin
akupunktur

Ny kollega börjar i maj & ökade resurser med ultraljudsdiagnostik på kliniken!
Välkommen Karsten Kaping – Ny medarbetare på Lomtab!
Läs mer och boka tid >>