REHAB - YOGA

Yoga är en samling redskap och tekniker som vi kan ha stor användning av i vår vardag.

Yoga kan utövas av alla och samtidigt vara väldigt specifik o personlig.


Fokus på utövandet är mjuka rörelser i kombination med andningsövningar.

Genom rörelse förbättras smidigheten, kroppsmedvetandet och även styrkan. Andningen är central

och bidrar till att förbättra koncentrationsförmågan, en ökad närvaro och förmåga att fokusera.

Bättre sömn, minskad stress samt smärta är ytterligare några av yogans positiva effekter.


Rehab - yogan är anpassad för patienter med nedsatt funktion och / eller smärta som behöver

stöd för att komma igång med fysisk aktivitet i kombination med avspänning.


Rehab - yogan inkluderar 8 tillfällen - 1 timme / gång.

Fredagar kl 08.30-09.30 

Kursledare; Leg fysioterapeut (Leg. sjukgymnast) Kajsa Berglund, OMT, MSc, 3-årig yogalärarutbildning och internationellt certifierad med kontinuerlig fortbildning, diplomerad hälsorådgivare inom ayurveda., tel; 544 80 614.


Kursen är ett led till fortsatt träning på egen hand.