Vår personal

Vi är ett team läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och leg sjuksköterska.

Vi är specialiserade i ortopedisk medicin/manuell terapi. Det betyder att vi undersöker och behandlar rygg-, nack- och ledbesvär, samt idrottsskador. Huvuddelen av våra patienter har besvär/smärta från muskler och/eller leder.

På kliniken finns också specialistkompetens inom psykosomatik och långvarig smärta samt idrottsmedicin.


Våra massageterapeuter kan även bokas på lördagar.


Välkommen att kontakta oss!

Ingvor Bengtsson

Reception

Tel 08-544 80 600

Diana Bülow

Reception

Tel 08-544 80 600

Miroslaw Grela

Leg. läkare

Specialist i ortopedi 


Björn Runhall

Leg allmänläkare

specialist i ortopedisk medicin 

Gunilla Wesslén

Leg sjuksköterska,

Tel. 08-544 80 610

Elisabet Arn

Leg fysioterapeut

OMT steg 2, idrottsmedicin och

akupunktur

Tel. 08-544 80 626

 

Marie Aschan

Leg fysioterapeut

OMT steg 3 och akupunktur

Tel. 08-544 80 623

Ola Benjaminsson

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Tel 08-544 806 07
Karin Gibo

Leg fysioterapeut
OMT steg 2, McKenzie, Maitland och akupunktur för smärtbehandling.
email; karin.gibo@lomtab.se

Ewa Nordin

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Akupunktur Idrottsmedicin

Nack Rehab

Tel. 08-544 80 625

 

 

Bernt Repper

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Tel. 08-544 806 12

 

 

Monica Remback

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Terapeutisk kompetens BK och akupunktur

Tel. 08-544 806 27

 

 

Jens Wagndal

Leg fysioterapeut

OMT steg 3 och idrottsmedicin.

Tel. 08-544 806 20

Agneta Zervens

Leg. fysioterapeut

Kronisk smärta, neurologi,

Ergomoni/arbetsrehab

Terapeutisk kompetens i BK

KBT terapeut , steg 1

Psykodynamisk terapeut, steg 1

Psykodrama-gruppterapi.

 Tel: 08-544 806 19

 

Alexander Fällman

Leg fysioterapeut
M.Sc. Klinisk medicinsk vetenskap
Specialist idrottsmedicin och fysisk aktivitet
alexander.fallman@lomtab.se

Tel: 08-544 806 13

Anna Åberg

Leg.Fysioterapeut, MSc

Specialist inom Ortopedisk manuell terapi,

OMT steg 3

Idrottsmedicin, Barn/ungdomar

Tel. 08- 544 806 22

Luz Stella Londoño-Bergsten

Leg fysioterapeut, specialistkompetens OMT steg 3,

idrottsmedicin samt ergonomisk rådgivning och arbetsplatsbesök

Marie Olsson

Leg fysioterapeut

OMT steg 2 & akupunktur

marie.olsson@lomtab.se

Tel; 08 544 80 629

Inger Stocklassa

Leg fysioterapeut

OMT steg 2, huvudvärk och yrselbehandling

Tel. 08- 544 806 16

Karin Winge

leg fysioterapeut

OMT steg 3, akupunktur

Tel. 08 544 80 608

Lotta Petersson

Leg Fysioterapeut

Idrottsmedicin

OMT steg 2

Akupunktur

Tel 08-544 806 14

Karen Kullman

Massageterapeut

Deep tissue massage, massage för gravida och

lymfmassage.

Britt Arbelius

Leg massageterapeut New York state USA

verksam sedan 1987

Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Agneta Bergman-Fredriksson

Certifierad medicinsk massageterapeut.

Ulrika Stigsdotter-Hurtig

Diplomerad massör.

Friskvårds och djupgåendemassage

Louise Larsson

Utbildad och leg massageterapeut i Kanada

Certifierad i Sverige

Mångårig erfarenhet

Ingvor Bengtsson

Reception

Tel 08-544 80 600

Diana Bülow

Reception

Tel 08-544 80 600

Miroslaw Grela

Leg. läkare

Specialist i ortopedi 


Björn Runhall

Leg allmänläkare

specialist i ortopedisk medicin 

Gunilla Wesslén

Leg sjuksköterska,

Tel. 08-544 80 610

Elisabet Arn

Leg fysioterapeut

OMT steg 2, idrottsmedicin och

akupunktur

Tel. 08-544 80 626

 

Marie Aschan

Leg fysioterapeut

OMT steg 3 och akupunktur

Tel. 08-544 80 623

Ola Benjaminsson

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Tel 08-544 806 07

Karin Gibo

Leg fysioterapeut
OMT steg 2, McKenzie, Maitland och akupunktur för smärtbehandling.
email; karin.gibo@lomtab.se

Ewa Nordin

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Akupunktur Idrottsmedicin

Nack Rehab

Tel. 08-544 80 625

 

 

Bernt Repper

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Tel. 08-544 806 12

 

 

Monica Remback

Leg fysioterapeut

OMT steg 3

Terapeutisk kompetens BK och akupunktur

Tel. 08-544 806 27

 

 

Jens Wagndal

Leg fysioterapeut

OMT steg 3 och idrottsmedicin.

Tel. 08-544 806 20

Agneta Zervens

Leg. fysioterapeut

Kronisk smärta, neurologi,

Ergomoni/arbetsrehab

Terapeutisk kompetens i BK

KBT terapeut , steg 1

Psykodynamisk terapeut, steg 1

Psykodrama-gruppterapi.

 Tel: 08-544 806 19

 

Alexander Fällman

Leg fysioterapeut
M.Sc. Klinisk medicinsk vetenskap
Specialist idrottsmedicin och fysisk aktivitet
alexander.fallman@lomtab.se

Tel: 08-544 806 13

Anna Åberg

Leg.Fysioterapeut, MSc

Specialist inom Ortopedisk manuell terapi,

OMT steg 3

Idrottsmedicin, Barn/ungdomar

Tel. 08- 544 806 22

Luz Stella Londoño-Bergsten

Leg fysioterapeut, specialistkompetens OMT steg 3,

idrottsmedicin samt ergonomisk rådgivning och arbetsplatsbesök

Marie Olsson

Leg fysioterapeut

OMT steg 2 & akupunktur

marie.olsson@lomtab.se

Tel; 08 544 80 629

Inger Stocklassa

Leg fysioterapeut

OMT steg 2, huvudvärk och yrselbehandling

Tel. 08- 544 806 16

Karin Winge

leg fysioterapeut

OMT steg 3, akupunktur

Tel. 08 544 80 608

Lotta Petersson

Leg Fysioterapeut

Idrottsmedicin

OMT steg 2

Akupunktur

Tel 08-544 806 14

Karen Kullman

Massageterapeut

Deep tissue massage, massage för gravida och

lymfmassage.

Britt Arbelius

Leg massageterapeut New York state USA

verksam sedan 1987

Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Agneta Bergman-Fredriksson

Certifierad medicinsk massageterapeut.

Ulrika Stigsdotter-Hurtig

Diplomerad massör.

Friskvårds och djupgåendemassage

Louise Larsson

Utbildad och leg massageterapeut i Kanada

Certifierad i Sverige

Mångårig erfarenhet