Enbart tolk,ledsagare och förälder till minderårig är välkommen att följa med in på kliniken vid bokat besök. Träningssalen stängd för allmänheten

Vi har uppdaterat våra åtgärder mot spridning av Covid -19;

Kliniken vill inte ha medföljande sällskap utom om du är ledsagare, tolk eller förälder till minderårig

Alla som arbetar på kliniken bär munskydd och/eller visir

Vi har ökat spridningen på patienter i väntrum ut till korridorer

Vi har ingen läslektyr i väntrum då den kan sprida smitta

Vi uppmanar våra patienter att komma så nära inpå sin inbokade behandling/besök som möjligt för att undvika onödig tid i väntrum

Vårat gym är STÄNGT för allmänheten och används endast i samband med bokad tid hos fysioterapeut