klinikens policy till coronavirus

Kliniken är tacksam om du som ska besöka oss respekterar att inte komma till mottagningen om du;

Har varit utomlands de senaste 2 veckorna

Misstänker att du kan ha varit i nära kontakt med någon som bär på coronavirus

känner minsta symptom på förkylning.


Läs mer här,

www.folkhalsomyndigheten.seExtern länk