NackRehab

Är en rehabiliteringskurs för patienter med nackskada.

Syftet är att ge stöd för att återvinna livskvalitet.

Du kommer att få en bättre förståelse och kunskap om mekanismerna vid nackskada samt de psyko - fysiologiska reaktionerna som ger olika symptom i kroppen.


Kursen kommer att hjälpa dig att skapa träningsvana utefter dina förutsättningar och ge dig kunskap om träningens betydelse. Vidare lära dig olika verktyg för att hantera din situation i din vardag, få copingstrategier och kunskap om stresshantering.

Du får hjälp med att sätta upp mål och delmål för framtiden.

Det kommer att stärka din integritet och egen vilja att bemästra svårigheter, höja din livskvalitet och funktion samtidigt öka motivationen för att återgå till arbete / nyttig syssla.


Kursen pågår i 10 veckor.Kursledare; Ewa Nordin, Leg fysioterapeut ( Leg sjukgymnast).

Tel; 544 80 625