Basal kroppskännedom

Stress kan innebära en stimulans mot glädje o kreativitet eller en plågoande

mot stressrelaterad sjukdom och ohälsa.


Den goda stressen; är en möjlighet för vår fysiska och emotionella utveckling när den är som bäst och fyller en funktion för nya förutsättningar, utmaningar och mål.


Den negativa stressen; är när livet gör oss illa. När förmågan att ha egen kontroll inte räcker till.

När behoven är större än resurserna. När själens alla rädslor utlöser kemiska signalsubstanser som i sin tur alarmerar kroppens

flykt-kampmekanismer och som på längre sikt bryter ner vårt immunförsvar vår fysiska och mentala hälsa mot sjukdom och ohälsa, ja då vet vi vad negativ stress innebär.


Stressrelaterad ohälsa över tid innebär att kroppens försvar oftast stelnar i spända dysfunktionella rörelsemönster oftast

med mer eller mindre långvarig smärta som följd. Statiskt spänd muskulatur förkortas vilket gradvis reducerar underliggande ledstrukturer. Ökad muskulär spänning, smärta kan gradvis medföra att kroppens förmåga till frihet i vardagens olika rörelsemoment allt mer reduceras.

Kursen tar likaså upp hur stress i övrigt påverkar kropp och sinne - kognitiva funktioner.

Vad Aktiv återhämtning och Smärtmodulering innebär.


I Basal kroppskännedom, Body Awareness d.v.s Mindfullness i rörelse utgår man från kroppens anatomiska grundförutsättningar för att gradvis optimera kroppens grundläggande funktionella rörelsemönster. Vi arbetar både med fysiska såväl som med själsliga aspekter och alla övningar sker integrerat med andning och under närvaro. Utifrån acceptance av begränsningar och undvikande, fysiska och mentala, öppnar vi upp mot nya förutsättningar.


Syfte; att utifrån förmedlad kunskap delge verktyg för successivt skapande av egna möjligheter att påverka hälsan positivt mot kreativitet, existentiell personlig utvecklingmot frihet och egna val i livet...d.v.s utsätta kropp och själ mot nya mål vilket i aktion,

i praktiken innebär att bjuda in den positiva stressen.


Under 10-12 övningstillfällen träffas vi ca 60 minuter. Möjlighet till reflektion, samtal ges vid varje tillfälle utifrån övningarnas olika upplevelseaspekter och reaktioner.


Välkommen!


Agneta Zervens, Leg. Fysioterapeut. Terapeutiskt kompetens i Basal Kroppskännedom, KBT-terapeut mot

beteende aktivering steg 1 ( KI ). Psykodynamisk terapeut, steg 1 ( S:t Lucas stiftelsen).


​​​​