9+screeningbatteri

Screeningen består av ett testbatteri som bedömer kroppens rörelsemönster

där muskelfunktion/-kontroll, koordination, hållning, stabilitet och rörlighet

utvärderas. På detta sätt identifieras eventuella svaga länkar och obalanser

 i kroppen.


Screeningverktyget, 9+screeningbatteri, har sammanställts, utvecklats och

reliabilitetstestats av fysioterapeuter på Bosön ( f.d. Riksidrottsförbundets

idrottsmedicinska klinik, Bosön). Testerna har använts sedan 1998 för att ge stöd 

till elitverksamheten inom Riksidrottsförbundets specialförbund.


Screeningen är uppdelad på två besök. Vid första tillfället som tar en timme

görs själva screeningen. Utifrån resultatet formuleras en behandlingsstrategi och övningar för

 att förbättre de svaga länkar som upptäckts. Efter 4-6 veckors egenträning sker ytterligare

ett besök på 30 minuter där vi tittar på hur övningarna har fungerat.


För vidare information och bokning; anna.aberg@lomtab.se

eller telefon; 08 544 80 622